Przejdź do treści
  1. >
  2. Aktualności
  3. >
  4. Aktualności
  5. >
  6. Zebranie walne

Zebranie walne

18 marca odbyło się walne zebranie FPL 

Przyjęte uchwały:
– Małgorzata Pruś wybrana do Zarządu PFF Felis Polonia, a po ukonstytuowaniu objęła stanowisko Sekretarza Generalnego
delegatami na Walne zabranie FIFe są: Krzysztof Czyżkowski i Małgorzata Pruś
– przyjęcie nowego klubu Poznański Klub Kotów Rasowych AmoFeles w poczet pełnoprawnych członków FPL
– likwidacja doradczego organu Komisji Dyscyplinarnej
– z dniem 01.01.2024 konieczność pobierania i wysyłania próbek do badań PKD wyłącznie przez lekarza weterynarii
– od 01.01.2024 obowiązkowe badanie genetyczne PKD u PER/EXO
– regulamin National Winner będzie publikowany najpóźniej do dnia ogłoszenia wyników za poprzedni rok
– Zmiana punktacji Super Kota od 2024 roku
BIS na AW, BW, CEW, MW, NSW, SW, WW 50 pkt
Nom BIS na Winner Show 35 pkt
BIV na Winner Show 25 pkt
BOB/BIC 35 pkt
HP 5 pkt (reszta bez zmian)
– Zmiana punktacji National Winner od 2024 roku
BOB/BOB BREED/ BIC 5 pkt
BIS/BOS/BIS BREED 35 pkt
Nom BIS 20 pkt
BIV 5 pkt
– zmiana terminów zgłaszania WZ FPL na 80 dni przed FIFe GA/ powiadamianie na 60 dni przed/ zgłaszania wniosków na 30 dni przed/ publikowanie wniosków na 21 dni przed WZ
– wniosek na Walne Zebranie FIFe:
– zgłoszenie kandydatury Mirosława Skotarczyka do FIFe Judges and Standard Commisaion
– o zmianę wieku w klasach wystawowych
klasa 12 (4-8 miesięcy); klasa 11 (8-12 miesięcy); klasa otwarta (od 12 miesięcy)
– o przystąpienie do krajów organizujących Baltic Winner Show
– o dodanie zapisu w regulaminie hodowlanym o warunkach bytowych – niezależnie czy koty przebywają w pomieszczeniach zewnętrznych czy w środowisku domowym, na każdego kota powinno przypadać co najmniej 6 m2 podłogi