Przejdź do treści
 1. >
 2. TOP One zasady

TOP One zasady

 1. Liczą się tylko wystawy organizowane pod patronatem FIFe
 2. Punkty liczone są osobno w kategoriach:
 • Kocury
 • Kotki
 • Kastraty
 • Kastratki
 • Weterani
 • Weteranki
 • Młodzież (bez podziału na płeć)
 • Kocięta (bez podziału na płeć)
 • Koty domowe (bez podziału na płeć)
   
Punktacja
BIS na Winner Show50 pkt
Nom BIS na Winner Show 35 pkt
BIV na Winner Show 25 pkt
BIS/BOS/BIS BREED/BIC 35 pkt.
nom BIS 25 pkt.
BIV 10 pkt.
HP 6 pkt.
CACS/CAPS 5 pkt.
CAGCIB/CAGPIB 4 pkt.
CACIB/CAPIB 3 pkt.
CAC/CAP 2 pkt.
EX 1 1 pkt.

Czytelnie wypełnione zgłoszenie z załączonymi kopiami dyplomów prosimy:

  • przesyłać pod adres klubu pocztą zwykłą,
  • przesyłać drogą elektroniczną wraz ze skanami dyplomów pod adres: bieniek.j@gmail.com