Przejdź do treści

Statut i regulaminy

Podstawowe zasady obowiązujące w Stowarzyszeniu Miłośników Kotów Jedynka

§ Składka członkowska opłacana jest regularnie do końca I kwartału bieżącego roku.
§ Dokumenty hodowlane wykonywane są dla członków, którzy mają opłacone składki członkowskie i opłacone n/w dokumenty.
§ Kotka może mieć maksymalnie 3 mioty w ciągu minionych 24 miesięcy.
§ Zgłoszenie miotu powinno nastąpić maksymalnie do 10 tygodni życia kociąt.
Walne Zebranie FIFe w dniu 27.05.2022 uchwaliło: Kocięta nie mogą udać się do nowego właściciela (domu) przed ukończeniem 14 tygodnia życia i nie zostały w pełni zaszczepione przeciwko panleukopenii kotów, kaliciwirusowi kotów i herpeswirusowi kotów, chyba że weterynarz zaleci inaczej. Przepis wchodzi w życie z dniem 01.01.2023
§ Każdy hodowca musi mieć zarejestrowany przydomek hodowlany w FIFe.
§ Kotka może być kryta wyłącznie kocurem zarejestrowanym w klubie zrzeszonym w World Cat Congress (WCC).
— Zabronione jest krycie kocurem kotek spoza klubów zrzeszonych w WCC.
—  Koty hodowlane/wystawowe muszą posiadać microchip i rejestrację w klubie.
—  Osoba będąca członkiem Stowarzyszenia Miłośników Kotów Jedynka nie może należeć do organizacji nie zrzeszonej w WCC.

Wszystkie dokumenty dostępne są jako pliki pdf. Aby otworzyć dany dokument, należy kliknąć na nazwę pliku.