Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 36Wszystkich: 260151

Opłaty

Poniższe opłaty obowiązują od 1 kwietnia 2013 roku

Nr konta: PL91 1160 2202 0000 0000 7034 6767   kod SWIFT: BIGBPLPW

Składka wpisowa:
 - koty rasowe  -  50,00 PLN
 - koty domowe  -  10,00 PLN
Rejestracja kotów: 
 - koty rasowe  -  10,00 PLN
 - koty domowe  -  5,00 PLN
Składka członkowska:
 - za cały rok z góry  -  90,00 PLN płatne do dnia 31 marca
 - cały rok z góry  -  108,00 PLN płatne po 31 marca
 - druga osoba  -  60,00 PLN składka rodzinna ( ten sam adres zamieszkania )
 - następna  -  30,00 PLN
Rodowód:
 - do 5 pokoleń  -  35,00 PLN
 - z nieregulaminowego miotu  -  150,00 PLN (od 01.01.2015)
 - poprawki rodowodu z winy hodowcy  -  45,00 PLN
Dyplom (potwierdzenie tytułu):   -  25,00 PLN
Dokument miotu:   -  10 PLN
Wysyłka dokumentów:   -  0 PLN
Transfer: 

 - do klubów FIFe  -  niewymagany
 - do pozostałych  -  80,00 PLN (jeżeli wymagany)
Nostryfikacja: 
 - z klubów FIFe  -  60,00 PLN
 - z pozostałych  -  60,00 PLN
Przydomek hodowlany:   -  200,00 PLN

Wpłaty proszę dokonywać na rachunek bankowy SMK Jedynka, prosimy o szczegółowy opis przelewu.
Nr konta:  91 1160 2202 0000 0000 7034 6767