Przejdź do treści

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków SMK „Jedynka”

adres e-mail będzie służyć do korespondencji ze Stowarzyszeniem.

Wpłaty proszę dokonywać na rachunek bankowy SMK Jedynka, prosimy o szczegółowy opis przelewu.
Nr konta:  91 1160 2202 0000 0000 7034 6767

Fałszywe oświadczenie spowoduje dożywotnie wykluczenie ze Stowarzyszenia